Пријави нов поткаст

Пријави го твојот поткаст!

Доколку сакаш да пријавиш поткаст на креатори од Македонија, слободно искористи ја формата подолу.

Тимот на Podcasts.mk секогаш го задржува правото да одлучи да не агрегира и лимитира прикажување на одреден поткаст или аудио-визуелна содржина доколку промовира незаконски и нелегални активности.

*
Сликата е најдобро да биде 512х512 пиксели.
Авторите на поткастот, одделени со запирка.